ทานเค็มมากมีผลให้ต้องระวังเป็นโรคไต

เมื่อทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไต ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวเนื่อง กับการประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก พร้อมกับมีการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกประจำปี 2560 ในภายใต้คำขวัญ อ้วนกลมระทมไต  ภายในวันที่อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ Atrium Zone ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ทำให้กลับเป็นที่น่าสนใจพร้อมทั้งน่าติดตามเป็นอย่างมาก

 
ซึ่งในสมัยนี้ หลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเมืองไทย ได้มีนโยบายและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง ได้มีกำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงพร้อมกับพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก พร้อมทั้งผู้ใหญ่ จากสถานการณ์ของโรคไตในปัจจุบัน ที่กำลังมีปัญหาใหญ่ภายในระดับทั่วโลก ในรอบ 10 ปีที่ผ่านา ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป พร้อมทั้งมีภาวะเสี่ยง เป็นโรคอ้วนลงพุง กันเป็นปริมาณมาก จะมีการส่งผลทำให้มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อแบบเรื้อรัง ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเพื่อมากยิ่งขึ้นทุก ๆ ปีกันเลย พร้อมกับยังทำให้เป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย  เช่น โรคหัวใจ หรือจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 
โรคไต
ทำให้เกิดการรณรงค์วันไตโลก และสัปดาห์วันไตโลกภายในเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไต พร้อมทั้งโรคออื่น ๆ ได้เช่นกัน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ทั่วไป เมื่อได้มีการติดตาม โรคไต ก็ย่อมจะรับทราบข้อมูลกันเป็นอย่าง ซึ่งโรคไตเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน